Program

EDUCAȚIE ȘI CERCETARE 

SĂNĂTATE

CULTURĂ ȘI SOCIAL

TRANSPORT

INTEGRARE

ORAȘUL PENTRU TOȚI

Orașul Frankfurt este o metropolă în continuă creștere și dezvoltare, ceea ce atrage în fiecare an din ce în ce mai mulți oameni dornici de un stil de viață mai bun și mai sigur. Tot de la an la an a crescut și comunitatea românească odată cu cererea pe piața locurilor de muncă ajungând ca românii să se găsească pe locul 5 între străinii (europeni și non europeni) din Frankfurt.

EDUCAȚIE ȘI CERCETARE

Numărul în creștere al populației orașului Frankfurt, cu mulți cetățeni tineri, copii sau străini, necesită o adaptare continuă a sistemului educațional la nevoile cetățenilor. De asemenea, cu 5 campusuri universitare și peste 60 000 de studenți, Frankfurt este un important centru universitar național și internațional.  

În acest sens, susținem următoarele măsuri: 

 • Creșe, grădinițe și școli noi în toate formele de școlarizare în toate cartierele 
 • Reparații la zi și unde se poate, mărirea școlilor deja existente cu cantine, spații pentru desfășurarea unor activități sportive, culturale, etc 
 • Igienizarea școlilor și asigurarea unei atmosfere sigure în școli 
 • O procedură clară și transparentă de distribuire a locurilor în școli 
 • Digitalizare, echipamente, programe, etc, 
 • Cursuri de perfecționare și pregătirea profesorilor în domeniul IT  
 • Implementarea de concepte noi pedagogice adaptate la provocările actuale  
 • Susținerea familiilor cu posibilități materiale scăzute cu dispozitive electronice astfel încât toți copiii să aibă acces la învățământ online 
 • Oferte educative școlare și extrașcolare pe tot parcursul zilei 
 • „Kinder und Jugendhäuser“ mai ales în zonele cu ofertă de activități extrașcolare redusă 
 • Posibilitatea de îngrijire a copiilor în grădinițe și pe timp de noapte (pentru copiii ai căror părinți lucrează și noaptea), flexibilitate în programul de îngrijire, inclusiv spontan sau pe perioada vacanțelor 
 • Spatii pentru îngrijirea copiilor la locul de muncă (în cazul instituțiilor științifice și de învățământ  
 • Programe de schimb de experiență bilingve pentru cadre didactice, copii și studenți 
 • Întărirea legăturilor cu alte instituții echivalente internaționale 
 • Lupta împotriva mobbing-ului și discriminării în școli 
 • Susținere psihologică pentru copii și părinți 
 • Transport public gratuit pentru toți copiii domiciliați în Frankfurt (indiferent de distanța până la școală, cum e acum). Această facilitate ar susține și activitățile extrașcolare ale copiilor, sportive si culturale, cu efecte pozitive asupra sănătății copiilor și asupra educației și integrării lor 
 • Cămine (locuințe) finanțate de stat pentru studenți (Azubis, Studierende, junge Wissenschaftler/innen) 
 • Îmbunătățirea transportului (legăturilor) dintre campusuri

Probleme specifice străinilor, inclusiv românilor și propuneri de soluții:  

 • Recunoașterea diplomelor și integrarea copiilor veniți în Germania după ce intraseră deja în sistemul de învățământ românesc și susținerea lor în învățarea limbii germane. Propunem: 
 • Diminuarea birocrației, simplificarea procedurilor internaționale pentru recunoașterea diplomelor, burse etc 
 • Informare, consiliere și ajutor
 • Cursuri de limba germană pentru adulți
 • Integrare prin învățământ și cultură pentru adulți și pentru copii în conformitate cu identitatea, valorile și principiile societății care ne-a adoptat și îmbogățirea culturii locale prin promovarea diversității culturale și lingvistice în Frankfurt   
 • Promovarea, conservarea si dezvoltarea identității culturale și lingvistice.

Propunem: 

 • Cursuri in limba română pentru copiii de origine română, la sfârșit de săptămână, cu accent pe limba, cultura și tradițiile românești și acces liber și pentru străinii interesați de limba și cultura românească  
 • Dezvoltarea și pentru limba română a programului Herkunftssprachlicher Unterricht oferit de landul Hessen prin care elevii din clasele 1-10 au ocazia să ia parte la lecții în limba lor maternă unde pot exersa citirea, vorbirea și scrierea în limba lor maternă 

Înapoi la cuprins

SĂNĂTATE  

În Germania, statisticile arată că tot mai mulți străini, în special din Europa de Est, lucrează în profesii medicale, în servicii de asistență medicală și salvare sau îngrijirea persoanelor în vârstă. Sistemul de sănătate este, prin urmare, dependent de specialiștii străini. 

Numărul personalului medical străin care lucra în Germania în 2019. Imagine preluată din articolul “Medicii și asistenții străini sunt mai importanți ca niciodată” publicat pe 14.04.2020 de către Serviciul de informare al Institutului Economic German (Der Informationsdienst des Instituts der deutschen Wirtschaft) 

Anul 2020 a fost dificil pentru întreg sistemul sanitar din lume. Pandemia declanșată de virusul SARS-COV 2 a afectat în special spitalele și casele de bătrâni, precum și personalul medical. În Frankfurt, prin măsurile de igienă adoptate si regulile de distanțare s-a încercat o reducere a presiunii asupra sistemului medical și evitarea suprasolicitării acestuia. Cu toate acestea, situația de criză a scos la suprafață și unele probleme și ne-a arătat încă o dată cât de important este un sistem de sănătate funcțional. Nu numai numărul de paturi de terapie intensivă, ci și densitatea personalului medical e decisivă pentru cât de bine poate face față o țară la situația de urgență. 

Personalul medical străin se confruntă cu problemele create de bariera de limbă și deși angajatorii îi sprijină uneori cu soluții prin oferta de cursuri de limba germană gratuite, este nevoie de o mai mare transparență a condițiilor de angajare și a recunoașterii studiilor.  

Sănătatea migranților este influențată de stresul psihosocial rezultat din experiența migrației, barierele de comunicare și dificultățile de integrare socială. Studiile disponibile arată că migrații aflați în anumite situații vizitează serviciile de urgență mai des decât vizitează medicii generaliști, utilizează mai puțin serviciile preventive și, în cazul unui caz de îngrijire în cadrul familiei, recurg mai rar la servicii de îngrijire ambulatorie. De asemenea, se poate observa că persoanele de naționalitate străină folosesc mai puțin măsurile de reabilitare medicală și prezintă un succes mai mic în reabilitare și rate mai mari de pensionare anticipată. În plus, imigrația crescută a celor care caută protecție în ultimii ani reprezintă provocări majore pentru structurile existente de îngrijire a sănătății. 

Măsuri pe care dorim să le propunem  

Pentru angajații din sistemul medical (și nu numai) 

 • Recunoașterea diplomelor si a vechimii in muncă din sistemul medical  
 • Egalitate de șanse pe piața muncii  
 • Drepturi salariale echitabile 

Pentru pacienți 

 • Baza de date cu personalul medical vorbitor de limbi străine care să ajute pacienții străini cu traduceri din limba materna in limba germana. Unele spitale au implementat acest sistem pe baza de voluntariat fără însă a avea o evidenta si o implementare la nivelul tuturor spitalelor  
 •  Îmbunătățirea stării de sănătate a migranților prin măsuri precum: liste cu medici de familie vorbitori de limba română, programe de prevenție, campanii de informare în limba română pentru a promova un stil de viață sănătos 
 • Promovăm registrul profesioniștilor în medicină bază de date actualizate, cu informații relevante ca instrument util pentru pacientul român care va putea să își aleagă medicul, fizioterapeutul, stomatologul sau psihologul

Înapoi la cuprins

CULTURĂ ȘI SOCIAL  

Frankfurt este un oraș cu o ofertă culturală foarte mare, diversificată, modernă, într-o continuă mișcare.  

Propuneri generale: 

 • Sustinem evenimentele culturale în toate cartierele orașului și pentru toate vârstele și centrarea pe oameni în oraş 
 • Păstrarea caracterului tradițional al orașului prin protejarea clădirilor de patrimoniu (Denkmalschutz) și dezvoltarea cartierelor istorice (Alt-Sachsenhausen)
 • Intensificarea relațiilor internaționale dintre instituțiile culturale 
 • Intensificarea relațiilor dintre Kulturdezernat și Bildungsdezernat, astfel încât copiii să primească o educație culturală prin sistemul școlar   
 • Revitalizarea spațiului urban prin artă după modelul festivalului de artă stradală de la Sibiu. În condițiile actuale, în care pandemia ne-a obișnuit să petrecem tot mai mult timp în case, inițiativele care sprijină intervențiile artistice în spațiul public sunt binevenite și pot contribui la reîntărirea sentimentului de apartenență la comunitate.  
Cea mai mare lucrare de artă murală din România, semnată Sweet Damage Crew, a fost realizată la SISAF 2020. Foto: Funky Photography – Sergiu Pavălă 

Propuneri specifice pentru străini/români: 

 • Informarea asupra ofertei culturale pentru adulți și pentru copii și asupra facilitaților deja existente (gratuitate copii etc), astfel încât ei să participe la viața culturală a orașului (aceasta ar duce desigur si la mai buna lor integrare in societate) 
 • Organizarea regulată de evenimente culturale românești 
 • Integrare prin cultură în conformitate cu identitatea, valorile și principiile societății care ne-a adoptat și îmbogățirea culturii locale prin promovarea diversității culturale și lingvistice în Frankfurt   
 • Ne dorim totodată să-i facem cunoscute orașului Frankfurt, cultura și tradițiile romanești prin organizarea de concerte, spectacole, prezentări de carte, expoziții etc ale artiștilor români 
 • Promovăm înființarea unui Centru Socio-Cultural si de Integrare Roman-German in Frankfurt care să sprijine românii și familiile lor oferind asistență pentru integrare în Germania și implicit în Frankfurt. 
 • Susținem proiecte axate pe potențialul de îndeplinire, nu doar pe nevoile de supraviețuire. Vom căuta să conectăm grupurile vulnerabile cu oportunități de a genera valoare și de a face parte din comunitate și să oferim sprijin pentru reducerea, depășirea sau gestionarea vulnerabilităților.

Înapoi la cuprins

TRANSPORT   

Frankfurtul este un nod de transport atât pentru cetățenii săi cât și pentru transport național și internațional pe uscat, aer sau apă. Cuvintele cheie pentru viitorul transportului în Frankfurt: sigur, mobil, ecologic, durabil.

Probleme si propuneri:

 • Întreținerea drumurilor existente și mărirea rețelei 
 • Investiții în transportul feroviar, trenuri moderne, gări și siguranța în gări (prin iluminat, paza nocturnă și interzicerea consumului de alcool după anumite ore) 
 • Dezvoltare aeroportului cu Terminalul 3 (importanță economică, joburi etc), în același timp cu studii privind poluarea și informări corecte ale populației (vezi Ultrafein Staub) 
 • Salutăm semnarea Inițiativei „Zukunft Rhein-Main“ (prin care se urmărește interzicerea zborurilor asupra Frankfurtului, și nu numai, între orele 22-6) și de către orașul Frankfurt și dorim punerea ei in aplicare 
 • Dezvoltarea în continuare transportului turistic, de divertisment și sportiv – importanta pe ecologie  
 • Îmbunătățirea transportului public: investiții în infrastructură, mijloace de transport ecologice și reparații și întreținere străzi, adaptare pentru acces facil în stații 
 • Încurajarea folosirii bicicletelor prin dezvoltarea străzilor în direcția sporirii siguranței bicicliștilor, iluminarea căilor de acces pentru biciclete, lărgirea benzilor și protejarea lor, măsuri împotriva furtului de biciclete  
 • Instalarea de puncte de încărcare pentru mijloace de transport electrice 
 • Parcări pentru Carsharing sau biciclete de închiriat conectate cu sistemul public de transport  
 • Găsirea unor soluții practice realiste pentru ca livrările de marfă șă se desfășoare în conditii legale
 • Transport public gratuit pentru toți copiii domiciliați în Frankfurt (indiferent de distanța până la școală, cum e acum). Această facilitate ar susține și activitățile extrașcolare ale copiilor, sportive si culturale, cu efecte pozitive asupra sănătății copiilor și asupra educației și integrării lor 
 • Informarea șoferilor români, deținători ai unui permis de conducere din Romania, asupra diferențelor dintre legislația rutieră germană și cea românească 

Înapoi la cuprins

INTEGRARE

Există în lume 193 de națiuni, dintre acestea 180 sunt reprezentate în Frankfurt. Pentru o conviețuire armonioasă în Frankfurt susținem următoarele idei:

 • Învățarea limbii germane, ca bază a vieții în această țară, permite accesul la viață socială, la piața muncii, la cultură. De aceea, susținem organizarea de cursuri de limba germană pentru toate vârstele și de diferite formate (intensiv, zilnic, de seară, de weekend, cursuri speciale pentru mame ev. cu Kinderbetreung) 
 • Participarea la viața socială, implicare în organizații de voluntariat și organizații sportive 
 • Sprijinirea integrării pe piața muncii, în primul rând prin informarea corectă asupra drepturilor și obligațiilor angajatului/angajatorului. Apoi, recunoașterea diplomelor, susținerea celor care au nevoie de ajutor în acest sens. Intermedierea lor pe piața muncii. 
 • Sprijin acordat familiilor de imigranți care au copii, în înscrierea acestora la școală, traduceri, explicații referitoare la posibilitățile existente, la diversele sisteme de învățământ din Germania. 
 • Organizarea /finanțarea de școli bilingve 
 • Participarea la viața culturală, organizarea de spectacole, serbări, târguri etc prin care migranții /români să-și facă cunoscută cultura, valorile. Îmbunătățirea imaginii românilor. 
 • Punerea la dispoziția cetățenilor străini (români) a principalelor documente oficiale și în limba lor maternă. Aceasta ar facilita și munca administrației locale, evitând neînțelegerile cauzate de necunoașterea suficientă a limbii germane. 
 • Solicităm angajarea de personal cunoscător al limbii române în administrația locală 
 • Lupta antidiscriminare pe motive de religie. Educarea în acest sens începe încă de la grădiniță și trebuie susținută cu programe speciale în școli, gimnazii, în presă etc. 
 • Evitarea concentrării, izolării și segregării migranților doar în unele cartierele
 • Sprijinirea demersurilor juridice ale migranților, asistența psihologică
 • Sprijinirea în înregistrarea firmelor și sprijin în efectuarea procedurilor birocratice
 • Integrarea migranților în sistemul de învățământ și pe piața muncii (facilități pentru angajatori)
 • Combaterea xenofobiei, discriminării și prejudecăților la toate nivelurile societății inclusiv pe piața muncii

Înapoi la cuprins

ORAȘUL PENTRU TOȚI

Integrarea perspectivei de gen în viața orașului. De la denumiri de străzi și piațete cu nume de femei, la încurajarea proiectelor concepute de femei, pentru toți. Orașul modelat de femei este un model de succes implementat în cartierul Aspern din Viena. Integrarea perspectivei de gen oferă tuturor egalitate de șanse și acces, un sentiment sporit de siguranță și apartenență.

 • Finanțarea inițiativelor care sprijină femeile (cum ar fi numărul de urgență al femeilor din Frankfurt etc.)
 • Mai multe locuri pentru copii la grădinițe
 • Trotuare mai largi care permit utilizarea cărucioarelor
 • Parcări pentru femei
 • Acces fără bariere la transportul public (metrou, S-Bahn, autobuz)
 • Ascensoare întreținute permanent care permit utilizarea constantă
 • Creșterea siguranței în oraș prin iluminat, paza nocturnă și interzicerea consumului de alcool după anumite ore

Înapoi la cuprins